Архітектурно-будівельні рішення

 • розробка проектно-кошторисної документації на нове будівництво, реконструкцію, переобладнання, реконструкцію технічного обладнання та подальше проходження експертизи. (в повному обсязі).
 • документи супроводу будівництва (саме будівництво та монтаж).
 • технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд
 • авторський нагляд за будівництвом будівель та споруд
 • допомога в оформленні та подальшій реєстрації декларації про початок будівництва в ДАБІ (державна архітектурно-будівельна інспекція) м.Київ.
 • допомога в оформленні та подальшій реєстрації декларації про закінчення будівництвом об’єкта в ДАБІ (державна архітектурно-будівельна інспекція) м.Київ.

 

Електротехнічні рішення

 Передпроектні роботи: 

 •  заповнення опитувальних листів і розрахунок електричних навантажень по об'єкту;
 • отримання технічних умов (ТУ) на приєднання об'єкту до електричних мереж;
 • розробка технічного завдання на проектування;
 • складання завдання на інженерні вишукування.

 

Проектування (нове, розширення і реконструкція) електроенергетичних об'єктів напругою 0,4-35 кВ і вище: 

 • проектування ліній електропередач і трансформаторних підстанцій напругою 35 кВ і вище;
 • прогнозований і перспективний розвиток енергосистем;
 • проектування трансформаторних підстанцій (КТП, ТП, РП, ФП) напругою 10/0,4 кВ;
 • проектування електромереж напругою 0,4-10 кВ;
 • проектування зовнішнього і внутрішнього електроосвітлення;
 • проектування внутрішнього електроустаткування;
 • проектування автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКУЕ, ЛОСОД);
 • проектування систем заземлення і блискавкозахисту;
 • узгодження розробленої проектної документації;
 • виконання електротехнічних розрахунків;
 • вишукувальні роботи;
 • авторський нагляд за реалізацією проектних рішень.

 

Будівельно-монтажні і пуско-налагоджувальні роботи: 

 • монтаж розподільних пунктів напругою 10кВ;
 • монтаж силового електроустаткування напругою 0,4-10кВ;
 • монтаж систем зовнішнього освітлення;
 • монтаж систем заземлення і блискавкозахисту;
 • монтаж АСКУЕ, ЛОСОД;
 • збирання, маркування та паспортизація ВРП (ввідно-розподільчих пристроїв), РУ-0,4кВ, РУ-10кВ та інше

 

Компанія "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ" надає послуги з електротехнічних розрахунків мереж і систем електропостачання, у тому числі: 

 • розрахунок розподілу потоку у електричних мережах напругою до 35 кВ і вище;
 • розрахунок струмів короткого замикання у електричних мережах напругою до 35 кВ і вище;
 • розрахунок та вибір високовольтного обладнання на електричних підстанціях (ПС, ТП і РП) напругою до 35 кВ і вище;
 • розрахунок заземлення та блискавкозахисту електричних підстанцій (ПС, ТП і РП) напругою до 35 кВ і вище;
 • розрахунок по обмеженню перенапруг і вибір обмежувачів перенапруг (ОПН) у електричних мережах напругою до 35 кВ і вище;
 • розрахунок та вибір автоматів для живлення споживачів системи власних потреб електричних підстанцій напругою до 35 кВ і вище (на щиті змінного і постійного струму);
 • розрахунок та вибір акумуляторних батарей для живлення власних потреб постійного струму на електричних підстанціях напругою до 35 кВ і вище;
 • розрахунок виникнення ферорезонансних процесів на шинах розподільних пристроїв електричних підстанцій напругою 110 кВ і вище.

Всі розрахунки виконуються на базі власного розробленого програмного забезпечення